Internutbildning, KONFERENSEVENT ELLER REGELBUNDEN FRISKVÅRD?

BALANSAKT skapar lösningen för er.

Personalvård för företag som bryr sig


Ligg steget före - 

förhindra 

utmattningssyndrom

Utnyttja friskvårdspeng!

Erbjud personalen deltagande i regelbunden förebyggande stresshantering i form av 

mindfulness/avspänning/kroppsmedvetandeträning 45min/vecka

Balansakt anpassar upplägg utifrån era lokaler och tar med utrustning som behövs.

Prova på Mindfulness 

För frukostmötet eller kanske en internutbildning. 

Kort teoretisk introduktion och praktisk övning av mindfulnesstekniker i rörelse och vila.  1 tillfälle; 30-90 min

Stresshantering i kropp, känsla och tanke.

Föreläsning om stress och stresshantering följt av praktiska övningar i mindfulness och avspänningstekniker.

Val av övningar utifrån tillgång till lokal. 

90-120 minuter


Workshop mindfulness

Teori och praktik kring stresshantering och mindfulness. En halvdag med fokus på närvaro, acceptans och gemenskap. Stärker gruppdynamiken och ger inspiration till fortsatt egenvård. Halvdag.

Mindful stresshantering för företag och privatpersoner. KBT, mindfulness, stressföreläsningar och fysioterapi för mental hälsa som friskvård och behandling.