Mindfulness

Mindfulness översätts vanligen till medveten närvaro. Begreppet Mindfulness har sina rötter i en buddistisk tradition men är i sin nuvarande form helt fristående från alla religioner och filosofier.  Mindfulness handlar om ett tillstånd av medveten icke-dömande närvaro. Det är även en medvetenhetsträning eller en meditationsteknik som bygger på närvaro och avslappning.

Att lära sig mindfulness är upplevelsebaserat och handlar om att lära sig att bli medveten om sina egna signaler; både från yttre sinnen som syn, hörsel, känsel, lukt och smak och inre förnimmelser. Genom att bli mer medveten om dina signaler, lär du bättre känna dig själv och får hjälp i att acceptera och förstå hur du tänker och känner inför olika situationer. Du kan se dina mönster och få riktning för att hitta ny kurs  att möta stress, smärta, sjukdom, utmaningar och krav i vardagslivet

Balansakts mindfulnesskurser är baserade på MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) vilket är det program som Jon Kabat Zinn, grundaren för västerländsk mindfulnesss, har varit med och utvecklat. Övningarna består av sittande och gående meditation, kroppsscanning samt medveten yoga.
Mindful stresshantering för företag och privatpersoner. KBT, mindfulness, stressföreläsningar och fysioterapi för mental hälsa som friskvård och behandling.