Kognitiv beteendeterapi, KBT

KBT är förkortning för kognitiv beteendeterapi och är ett samlingsnamn för flera olika terapiformer. Teorier och metoder kommer från två olika forskningstraditioner, kognitions- och inlärningspsykologin. I KBT börjar man alltid med att bestämma sig för vad som ska stå i fokus för behandlingen och vilken förändring som eftersträvas. Problemformuleringen utgår från sambandet mellan de tankar, känslor och fysiologiska reaktioner som triggas av situationer och skapar ett problematiskt beteendemönster.  Ofta handlar beteendemönstret om att undvika obehag på kort sikt genom att undvika situationer där obehaget uppstår.


 Problemet är att detta på lång sikt kan begränsa livet och bidra till utvecklingen av psykisk ohälsa. 

Det kan vara viktigt i KBT att förstå hur en problematik har uppkommit, eller tala om traumatiska händelse i det förflutna. Tyngdpunkten ligger dock på här-och-nu, på hur man skapar påtaglig förändring i sitt dagliga liv. 

I KBT deltar man aktivt i sin egen behandling. 

Aktiviteten kan bestå av kartläggningar, övningar och experiment med nya beteenden som man gör själv som hemuppgift eller tillsammans med sin terapeut under sessionen.

Mindful stresshantering för företag och privatpersoner. KBT, mindfulness, stressföreläsningar och fysioterapi för mental hälsa som friskvård och behandling.