Balansakt drivs som enskild firma och är ett företag inom vård, hälsa och friskvård.  Affärsidén bygger på  att att väcka medvetenhet  kring varningssignaler för stressrelaterad och psykisk ohälsa samt att lära ut och stödja beteendeförändringar för balans mellan aktivitet och återhämtning i vardagen. 

 Detta genom att på ett lättillgängligt sätt erbjuda förebyggande och behandlande insatser i ett tidigare skede än vad som idag erbjuds inom hälso- och sjukvården. De tjänster som erbjuds är mindfulnesskurser, föreläsningar kring stresshantering, samtalsterapi samt gruppträning för rörelse, avspänning och kroppskännedom.

Balansakts grundtanke är att det lilla är så mycket mer än ingenting alls. Genom vägledning och stärkt tilltro till  egna resurser kan var och en utifrån sina förutsättningar hitta sätt för stresshantering 

Det kan vara ett viktigt steg för den egna hälsan men även för våra relationer med andra och samhället i stort.

Mindful stresshantering för företag och privatpersoner. KBT, mindfulness, stressföreläsningar och fysioterapi för mental hälsa som friskvård och behandling.